Meny

Historien

Våre stolte røtter i
Gudbrandsdalen

Vi har bygget kvalitetshus siden
Gunnar Horten startet i 1965.

Oppstarten

Oppstarten

Selskapet ble i 1968 grunnlagt av Gunnar Horten, som da allerede siden 1965 hadde drevet egen hytteproduksjon. Han hadde før dette lang erfaring som både møbelsnekker, skipssnekker og hussnekker. 

Håndverkstradisjon

Gunnar knyttet til seg lokale håndverkere, og bygget videre på den lange og rike tradisjonen man i Gudbrandsdalen har for håndverk og bygging i tre. 

Vi ble en banebryter innen rasjonell og kostnadseffektiv produksjon.

Fabrikken på Fåvang

Egen fabrikk

Horten Hus ble raskt en av landets store produsenter av ferdighus og hytter. En egen fabrikk ble bygget i Fåvang, men denne ble snart for liten, og i 1975 flyttet vi inn i moderne og langt større fabrikklokaler ved foten av Kvitfjell.

Her har vi fortsatt vårt produksjonsanlegg, og her arbeider vi konstant med å finne rasjonelle og kostnadseffektive måter å bygge boliger på.

Veksten fortsatte utover 1990-tallet,
både i innland og utland.

Eksport og vekst

Eksport

På begynnelsen av 1990-tallet utvidet vi vårt marked til også å omfatte eksport av ferdighus til Tyskland og Sverige. Dette ga oss nye og spennende utfordringer og gode erfaringer.

OL i 94 

OL på Lillehammer medførte en sterk økning i etterspørselen etter hytter i Gudbrandsdalen, og vi ble en stor aktør i dette markedet. 


Horten Utvikling

Familieselskapet

Hus- og hyttemarkedet er i stadig endring. Trender og teknologi endrer seg, og behovene kan være ganske forskjellig avhengig av om man ønsker seg et hus eller en hytte.

For best mulig å kunne imøtekomme kundenes ønsker valgte Horten familien i 2014 å rendyrke hus og hytter under hver sin adskilte merkevare.   

I dag er det selskapet Horten Utvikling AS som produserer merkevaren Horten Hus. Horten Utvikling er heleid av Gunnar Horten og sønnen Geir Jostein Horten og fører videre den 50 år lange historien med kvalitetshus fra Gudbrandsdalen.  

Til sammen har vi bygget hus
tilsvarende en mellomstor norsk by.

Veien videre

Fornøyde kunder

Med 50 års erfaring med hus- og hyttebygging er vi en boligprodusent med velprøvde løsninger. Flere generasjoner fornøyde kunder kan bekrefte dette. Vi har mange eksempler på at tre generasjoner i samme familie har bygget Horten Hus. Slikt gleder oss!

50 nye år

Vi skal videreføre våre lange tradisjoner, gjøre det vi er gode på, og være en boligprodusent det er enkelt å forholde seg til. Slik skal vi bidra til å videreutvikle og forme bransjen også i de kommende 50 år.

Send meg en katalog